Dzień Edukacji Narodowej

14 października br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor, Małgorzata Zielińska, podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a tym szczególnie wyróżniającym się przyznała nagrody dyrektora.

Podobne nagrody za rzetelną pracę, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków otrzymali pracownicy administracji i obsługi. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego złożyli Dyrekcji oraz pozostałym pracownikom szkoły życzenia sukcesów i wytrwałości w pracy.