Ekologiczna akcja ekonomika

W okresie od lutego do października 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu odbywała się akcja ekologiczna pod hasłem: „Powiat Łowicki czysty na 6” polegająca na zebraniu przez uczniów jak największej ilości plastikowych nakrętek i zużytych baterii. Celem przedsięwzięcia, które odbywało się w ramach projektu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej na 2020 r. Starostwa Powiatowego w Łowiczu, było m. in.:
– kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży,
– kształtowanie nawyków selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
– zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska,
– pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu odpadów,
– uświadamianie każdemu z nas, jak duży wpływ mamy na jakość środowiska naturalnego.

W ekologiczne działania włączyła się cała społeczność uczniowska ZSP nr 4 w Łowiczu, która systematycznie przynosiła korki i zużyte baterie. Z powodu zawieszenia zajęć w szkole na skutek pandemii COVID-19 akcja została przerwana w marcu i wznowiona we wrześniu br.

W sumie w szkole zebrano 115 kg plastikowych nakrętek i 40 kg zużytych baterii.

Uczniowie, którzy zebrali najwięcej surowców wtórnych w przeliczeniu na kilogramy, zostali nagrodzeni bonami do Empiku i torbami ekologicznymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Plastikowe nakrętki zostały wrzucone do „Serca” na łowickich Błoniach administrowanego przez Stowarzyszenie „Łączy nas Łowicz” i przekazane na rehabilitację chorych dzieci.

Dziękujemy wszystkim uczniom Ekonomika za zaangażowanie się w zbiórkę surowców wtórnych, gdyż dzięki takim akcjom możemy jednocześnie wspierać ochronę środowiska naturalnego i pomagać potrzebującym dzieciom. Pamiętajmy o codziennym selekcjonowaniu odpadów, gdyż substancje w nich zawarte są bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska. Tylko w kontrolowany sposób możemy zapobiec bezpośredniemu przedostaniu się ich do gleby i wody – powiedziała pani Agnieszka Stępniewska – organizatorka akcji ekologicznej na terenie szkoły.