Kwiaty dla Grabskiego!

W sobotę, 27 czerwca 2020 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu, p. Małgorzata Zielińska oraz społeczność szkolna upamiętnili dwie ważne rocznice związane z postacią Władysława Grabskiego, który 23 czerwca 1920 r. objął tekę Premiera II Rzeczypospolitej Polskiej, a 30 czerwca 1920 r. – wygłosił w Sejmie exposé swojego Gabinetu.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia przez p. dyrektor Małgorzatę Zielińską najważniejszych faktów z życia i działalności politycznej Władysława Grabskiego. Oprócz społeczności szkolnej pod pomnikiem patrona szkoły kwiaty złożyli: Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, przewodniczący Rady Powiatu – Marek Jędrzejczak, przewodniczący Rady Miasta – Jacek Wiśniewski oraz wiceprezes łowickiego Oddziału PTTK – Zdzisław Kryściak.