Slider

Nowość!!! Technik rachunkowości

Dotyczy tylko absolwentów szkół podstawowych

Po raz pierwszy nasza szkoła prowadzi nabór do zawodu technik rachunkowości, który do tego roku szkolnego kształcony był tylko w szkołach policealnych.

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej i interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne są  Ci wszelkiego rodzaju rozliczenia oraz analizy to idealnym kierunkiem dla Ciebie jest właśnie technik rachunkowości!!!

Przedmioty punktowane przy naborze: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia.

Wybierając ten zawód w naszej szkole zdobędziesz umiejętności:

• prowadzenia rachunkowości
• prowadzenia spraw kadrowych
• rozliczania wynagrodzeń
• rozliczania składek pobieranych przez ZUS
• rozliczania z Urzędem Skarbowym
• prowadzania analizy finansowej

W czasie trwania nauki szkoła przygotuje Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

W trakcie nauki uczeń odbywa 8 tygodniową  praktykę zawodową w biurach rachunkowych, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, Urzędzie Miasta lub Gminy, Urzędzie Skarbowym oraz oddziale ZUS.

Na zajęciach z przedmiotów zawodowych uczeń wykorzystuje programy finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe (INSERT, PŁATNIK), z których korzystają podmioty gospodarcze w pracy codziennej.

Technik rachunkowości po ukończeniu szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w takich zawodach jak:

• Księgowy
• Specjalista do spraw kadr i płac
• Specjalista finansowy
• Bankowiec
• Doradca ubezpieczeniowy
• Menedżer

Może też kontynuować naukę na studiach wyższych.

Zagłosuj na naszego ucznia Dawida Skórę
w programie stypendialnym
Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego

sylwetka kandydata :: link do głosowania