Slider

Organizacja roku szkolnego 2019/20

Kalendarz roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 r.
Rekolekcje Wielkopostne
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć w klasach 3 Liceum oraz 4 Technikum 24 kwietnia 2020 r.
Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 4 maja 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2, 3.01.2020 r. (czwartek, piątek) – dni między dwoma dniami świątecznymi

UWAGA! Z powodu odroczenia terminu egzaminów maturalnych, przywrócone zostały dni nauki w okresie 4-6.05.2020 r. W tych dniach lekcje odbywają się według obowiązującego planu.
4.05.2020 r. (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
5.05.2020 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki
6.05.2020 r. (środa) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
8.06.2020 r. (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
9.06.2020 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki
10.06.2020 r. (środa) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
12.06.2020 r. (piątek) – dzień między dwoma dniami świątecznymi

W dniach 2, 3 stycznia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

Spotkania z rodzicami

1. 5 września 2019 r. (czwartek) – dla rodziców klas I
9 września 2019 r. (poniedziałek) – dla rodziców klas maturalnych
do 11 września 2019 r. – dla rodziców pozostałych klas
2. 22 października 2019 r. (wtorek) – śródsemestralne
3. 20 listopada 2019 r. (środa) – miesiąc przed końcem I semestru
4. 9 stycznia 2020 r. (czwartek) – podsumowujące I semestr
5. 24 marca 2020 r. (wtorek) – śródsemestralne/miesiąc przed zakończeniem klas maturalnych
6. 25 maja 2020 r. (poniedziałek) – miesiąc przed końcem roku szkolnego

Praktyki zawodowe

14-25.10.2019 r. 2 T-A, 2 T-B (technik ekonomista) i 3 T-C, 3 T-D (technik spedytor)
18-29.05.2020 r. 2 T-A, 2 T-B (technik ekonomista) i 3 T-C, 3 T-D (technik spedytor)

Od 6 września do 15 listopada w każdy piątek (10 dni) – praktyka uzupełniająca w 3 T-A i 3 T-B

Godziny lekcyjne

1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 11:50-12:35
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
8. 14:25-15:10
9. 15:15-16:00

Dyżury kierownika szkolenia praktycznego Wioletty Kamer (pokój nr 101 – I piętro)

Poniedziałek 09:30-11:30
Piątek 09:30-11:30

W sprawach pilnych kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego jest też możliwy w dniach prowadzenia przez p. Wiolettę Kamer zajęć dydaktycznych, t.j.:

Wtorek 08:00-15:10
Środa 09:50-12:35
Czwartek 08:00-13:30

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 08:30-14:30
Wtorek 07:45-13:45
Środa 09:00-15:00
Czwartek 07:45-13:45
Piątek 07:45-13:45

Dyżury pedagoga szkolnego Ewy Ryfy (pokój nr 107 – I piętro)

Poniedziałek 09:00-13:00
Wtorek 09:00-13:00
Środa 09:00-13:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 08:00-12:00

Kontakt on-line z pedagogiem

Sekretariat

Poniedziałek – Piątek 08:00-16:00

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.