Wręczenie stypendiów naukowych Prezesa Rady Ministrów

W piątek 17 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych Prezesa Rady Ministrów. Przyznaje się je uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Uhonorowanie zaszczytnym wyróżnieniem jakim jest stypendium Prezesa Rady Ministrów, to efekt ciężkiej pracy i wytrwałości, to codzienny wysiłek w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim jednak to nagroda za pasję do nauki, nagroda, którą można przeznaczyć na rozwijanie swoich zainteresowań.

W tym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów odebrali: Małgorzata Mostowska, uczennica klasy 2 LO-B oraz Michał Łacheta z klasy 4 T-A. Serdecznie gratulujemy!