Kandydatka do Stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego

Nasza koleżanka – Olga Krawczyk jest kandydatką do stypendium w 22 edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI na II semestr roku szkolnego 2017/2018. Olga jest uczennicą klasy 2 LO-A IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Olga jest typem działaczki i społecznika. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy   i szkoły. Jest członkiem Samorządu Uczniowskiego i pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Włącza się w szereg akcji na rzecz szkoły a także środowiska pozaszkolnego poświęcając przy tym ogromną ilość swojego czasu wolnego. Powierzono jej rolę liderki w tegorocznej edycji szkolnej imprezy Profilaktyka według Ekonomika. Olga wspiera swoją postawą działania profilaktyczne szkoły.  Sprawuje również opiekę nad szkolnym radiowęzłem. W ubiegłym i obecnym roku szkolnym Olga zorganizowała zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Strobowie. Uczestniczy w cyklicznych wizytach i spotkaniach z wychowankami tej placówki, inicjuje i organizuje dla nich zajęcia integracyjne.

W bieżącym roku szkolnym  uczestniczyła w projekcie szkoleniowym Euroweek – Szkoła Liderów w miejscowości Lądek Zdrój. Był to specjalny program rozwijający takie umiejętności społeczne jak: przewodzenie, autoprezentacja czy praca w zespole.

Pasją Olgi jest sport, co potwierdzają liczne sukcesy odniesione przez nią w tej dziedzinie. W roku szkolnym 2016/2017 zajęła III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce Dziewcząt. W bieżącym roku szkolnym zdobyła zaszczytne I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Szkolnej w Lekkoatletyce Drużynowej zaś w 1/2 Finału Wojewódzkiego w Lekkoatletyce Drużynowej zdobyła II miejsce. Kolejnym sukcesem na jej koncie jest II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce Dziewcząt zajęła po raz kolejny I miejsce oraz 3 miejsce w 1/2 Finału Wojewódzkiego w tej samej dyscyplinie.

Olga jest niezwykle sumienną i odpowiedzialną osobą. Potrafi zjednać sobie ludzi i wykazuje silne cechy przywódcze. Cechuje ją jednocześnie ogromny entuzjazm i chęć działania. Jako koleżanka jest niezwykle empatyczna i pomocna. Stanowi doskonały przykład osoby oddanej sprawie i idei. Zachęcamy do oddawania swoich głosów na Olgę. Liczymy na wasze wsparcie!!!