Nasi uczniowie w gronie najlepszych ekspertów podatkowych

W czwartek 15 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap VII edycji Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Do II etapu przystąpiło 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, w gronie których znalazło się pięcioro uczniów z naszej szkoły: Patrycja Marszałek i Oskar Felczyński z klasy 4 T-B oraz Paulina Sochala, Klaudia Stefańska i Daniel Marciniak z klasy 3 T-B. Drugi etap konkursu składał się z części pisemnej i ustnej. Po rozwiązaniu testu, tylko trzydzieścioro uczniów awansowało do drugiej części. Dwoje uczniów naszej szkoły Patrycja i Oskar znaleźli się w gronie najlepszych. Udział w konkursie wzbogacił ich wiedzę z zakresu systemu podatkowego w Polsce, a także zachęcił do dalszej pracy i rozwijania zainteresowań.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy ogromnej wiedzy oraz życzymy sukcesów w przyszłej pracy w charakterze doradcy podatkowego.