Informacje o wynikach egzaminów próbnych pisanych przez naszych zawodowców

Uczniowie klas czwartych Technikum nr 4 już po egzaminach próbnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W dniu 27 listopada 2017 roku uczniowie klasy 4 T-B – technikum handlowego przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A.22 – prowadzenie działalności handlowej. Do egzaminu przystąpiło 5 osób wszyscy zdali część pisemną tj 100% najwyższy wynik wynosił 68% najniższy 50%. 28 listopada uczniowie tej klasy przystąpili do części praktycznej egzaminu. Zdało tę część 4 uczniów co stanowi 80%. Najniższy wynik wynosił 64% najwyższy 94%.

W dniu 30 listopada uczniowie technikum spedycyjnego przystąpili do egzaminu próbnego z kwalifikacji A.29 – obsługa klientów i kontrahentów. Do części pisemnej i praktycznej przystąpiło 25 uczniów. Wszyscy uczniowie zdali część pisemną. Część praktyczną zdało 6 uczniów co stanowi 24%. Najniższy wynik z części pisemnej 52,5% najwyższy 90%. W części praktycznej najniższy wynik 41% najwyższy 96%.

30 listopada 2017 roku uczniowie klasy 4 T-A kształcącego w zawodzie technik ekonomista przystąpili do części pisemnej ogólnopolskiego egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje A.36 – prowadzenie rachunkowości. Do egzaminu z części pisemnej przystąpiło 28 uczniów. Zdało egzamin 19 osób, co stanowi 68%. Najniższy wynik to 16 na 40 punktów tj. 40%. Najwyższy wynik to 33 na 40 punktów czyli 82,5%. 1 grudnia 2017 roku uczniowie tej samej klasy przystąpili do drugiej części egzaminu tj części praktycznej. 24 uczniów zdało te część co stanowi 85,71%. Najwyższy wynik z tej części egzaminy to 99% najniższy wynik to 66%.

Uczniowie klas technikum, żeby zdać część pisemną egzaminu muszą uzyskać minimum 50% to znaczy udzielić poprawnej odpowiedzi na 20 z 40 pytań. W części praktycznej uzyskana liczba punktów musi wynosić minimum 75%. Nauczyciele omówili na zajęciach wyniki egzaminu próbnego. Prawdziwy egzamin potwierdzający kwalifikacje już w styczniu.