Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

W dniu 27 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.

W Olimpiadzie uczestniczyło 10 uczniów z klas: 4 T-A, 4 T-B, 3 T-A i 3 T-B. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań z zakresu zasad funkcjonowania instytucji ZUS oraz świadczeń wypłacanych za jej pośrednictwem.

Szkolnymi koordynatorami Olimpiady była Marzena Wnuk i Angelika Mikołajczyk.

Trzy prace z najwyższą liczbą punktów – uczennic Moniki Klimkowskiej, Amelii Grochowskiej i Pauliny Graszka – zgodnie z regulaminem Olimpiady zostały przesłane do Komitetu Wojewódzkiego. Lista zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja w styczniu 2019 roku.