Egzamin próbny z rachunkowości

W dniach 10 i 12 grudnia 2018 roku uczniowie klas IV Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista przystąpili do części pisemnej III Ogólnopolskiego Egzaminu Próbnego z kwalifikacji A.36 „Prowadzenie rachunkowości”. Egzamin zorganizowany został przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie, a autorką zadań była Pani Barbara Mikutra-Turek. Szkolnymi koordynatorkami egzaminu były nauczycielki rachunkowości finansowej: Marzena Wnuk i Grażyna Kaba.