Finał II edycji konkursu „Palety EPAL i ich zastosowanie w praktyce”

W środę 7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w II międzyszkolnym konkursie „Palety EPAL i ich zastosowanie w praktyce”.

Na ten wyjątkowy moment czekała najlepsza dziesiątka uczniów kształcących się w zawodach: technik spedytor w ZSP nr 4 w Łowiczu i technik logistyk w ZSEiU w Łodzi – uczestników zmagań konkursowych.

Turniej, który odbył się z inicjatywy nauczyciela przedmiotów zawodowych – Pauliny Wiosetek-Kraszewskiej – miał na celu m.in. rozwój wiedzy i umiejętności logistycznych młodzieży, popularyzację rozgrywek intelektualnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uaktywnienie wychowanków w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk wymagających logicznego myślenia.

Młodzież zmagała się z zagadnieniami z zakresu palet w trzech etapach konkursu. Pierwszy szczebel, który odbył się 25 stycznia br. polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 20 pytań wielokrotnego wyboru. Część druga i trzecia miały miejsce 2 marca w Łodzi. Na początku uczniowie w miejscowym Zespole Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej zmierzyli się z zadaniami praktycznymi dotyczącymi wykorzystania palet w procesach magazynowych i transportowych. Po sprawdzeniu przez członków Komisji Konkursowej rozwiązanych zadań uczestnicy wraz z opiekunami udali się do siedziby polskiej centrali drogerii Rossmann na łódzkim Teofilowie, gdzie poznali m.in. działalność i historię firmy oraz możliwości późniejszego zatrudnienia. Następnie przyszła kolej na III etap zmagań, który został przeprowadzony w nowoczesnym magazynie firmy Rossmann. Każdy uczeń identyfikował po pięć palet, w przypadku ujawnienia wad kwalifikował nośniki ładunków do użycia, naprawy lub zniszczenia.

Środową uroczystość ogłoszenia wyników rozpoczął wystąpieniem dotyczącym tematyki palet pan Paweł Wojciechowski – pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.

Po wykładzie nadszedł punkt kulminacyjny uroczystości – wręczenie nagród. Nagrodę I stopnia zdobył ponownie Piotr Cichal (klasa 3 ZSP nr 4 Łowicz), natomiast Nagrodę II stopnia otrzymali Andrzej Napieraj (klasa 3 ZSEiU w Łodzi) i Patryk Panuszewski (klasa 3 ZSP nr 4 Łowicz).

Laureaci konkursu odbierali nagrody z rąk wicedyrektora szkoły – pani Zofii Szalkiewicz oraz przewodniczącego komisji konkursowej – pana Pawła Wojciechowskiego.

Sponsorami nagród głównych w konkursie byli: pan Mariusz Siewiera – właściciel firmy Siewiera s.c. z Łowicza, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi oraz Polski Komitet Narodowy EPAL.

Pamiątki związane z Łowiczem dla wszystkich uczestników etapu międzyszkolnego konkursu paletowego ufundowało Starostwo Powiatowe w Łowiczu, upominki dla laureatów konkursu przekazała firma Rossmann.

Po części oficjalnej uczestnicy finału wraz z opiekunami byli gośćmi w Muzeum w Łowiczu. W obiekcie zgromadzone są eksponaty dotyczące historii regionu, jest też największa w Polsce kolekcja związana z kulturą ludową regionu łowickiego. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem było ciekawą lekcją historii.