Finał III edycji międzyszkolnego konkursu „Palety EPAL i ich zastosowanie w praktyce”

W czwartek 7 lutego 2019 r. w ZSP nr 4 w Łowiczu odbył się drugi etap międzyszkolnego konkursu „Palety EPAL i ich zastosowanie w praktyce”. Uczniowie z dwóch zaprzyjaźnionych szkół: Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu zmierzyli się z dwoma zadaniami praktycznymi dotyczącymi wykorzystania palet w procesach magazynowych i transportowych.

Trzeci etap zmagań został przeprowadzony u jednego z licencjobiorców PKN EPAL – firmie Rudex z Łowicza. Każdy uczeń identyfikował po trzy palety, w przypadku ujawnienia wad kwalifikował nośniki ładunków do użycia, naprawy lub zniszczenia.

Po sprawdzeniu przez członków komisji konkursowej rozwiązanych zadań oraz podsumowaniu punktów z etapu identyfikacji palet nadszedł punkt kulminacyjny uroczystości – wręczenie nagród.

Nagrodę I stopnia zdobył po raz trzeci Piotr Cichal (klasa IV ZSP nr 4 Łowicz), natomiast Nagrodę II stopnia otrzymali: Sebastian Kucharski (klasa III ZSEiU w Łodzi) i Adrian Kotlarski (klasa II ZSP nr 4 Łowicz).

Turniej miał na celu m.in. rozwój wiedzy i umiejętności logistycznych młodzieży, popularyzację rozgrywek intelektualnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uaktywnienie wychowanków w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk wymagających logicznego myślenia.

Sponsorami nagród głównych w konkursie byli: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Łowiczu oraz Polski Komitet Narodowy EPAL.