Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie szkoły uczestniczyli najpierw we mszy świętej w Bazylice Katedralnej, następnie wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Jako pierwsza głos zabrała pani wicedyrektor szkoły Zofia Szalkiewicz, która powitała zgromadzonych. Swoje słowo do uczniów skierowali również przewodniczący Rady Rodziców pan Bast i przewodnicząca szkoły Martyna Kaźmierska. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły, złożono również kwiaty przy pomniku patrona szkoły Władysława Grabskiego. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy 3 T-A przedstawili przygotowany przez siebie montaż słowno-muzyczny poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej.