Są już pierwsze książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Pierwsza partia nowych książek już jest w bibliotece. Nasza szkoła zaczęła realizację zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego pozyskaliśmy łącznie 15000 zł na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kupiliśmy już pierwsze pozycje uwzględniając Wasze preferencje czytelnicze. Dziękuję za podpowiedzi przysyłane pocztą meilową i przynoszone na kartkach.  Przydzielone zostały zadania do realizacji poszczególnym klasom i za chwilę zaczniemy działania promujące książkę i czytelnictwo. A w między czasie będę kupować, wpisywać katalogować, by jak najszybciej “bestselery” trafiły do Was. Mam nadzieję, że nie na półki.

Będzie się działo! Włączcie się w działania biblioteki szkolnej!

Ponadto, prosimy rodziców o zapoznanie się z listem otwartym.