Wycieczka do Warszawy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 27 września uczniowie klasy 3 T-A uczestniczyli w wycieczce do Warszawy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

We wstępnej pogadance z pracownikiem Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu uczniowie zapoznali się z organizacją i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Sejmie. Następnie w Sali Wszechnicy Sejmowej uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentu.

Po wykładzie uczniowie obserwowali obrady posiedzenia Sejmu z galerii Sali Posiedzeń Sejmu.

Na koniec wizyty uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne związane z działalnością, historią i aktualnościami Sejmu.