Powędrowaliśmy szlakiem literackim Łowicza

Kto ze znanych pisarzy przebywał w Łowiczu, a kto fabułę swojej powieści osadził w Pelikanim Grodzie? Na te pytania usłyszeli odpowiedź uczniowie klasy 1 LO-A, którzy 26 października 2018 r. uczestniczyli w „literackim” spacerze po Łowiczu. Maria Konopnicka, Maria Dąbrowska, Józef Ignacy Kraszewski, Władysław Reymont czy Henryk Sienkiewicz to najbardziej znani pisarze, których związek z Łowiczem w czasie i okolicznościach przybliżył młodzieży pan Zdzisław Kryściak, przewodnik łowickiego oddziału PTTK. Istotą spaceru okazali się jednak lokalni twórcy słowa. Jan Wegner – autor książki „Łowicz w latach potopu” czy innych publikacji o dziejach i społeczności Łowicza, Arkadii, Nieborowa. Teodor Goździkiewicz, słuchacz łowickiego seminarium nauczycielskiego, nauczyciel podłowickich wsi, autor m. in. beletryzowanych biografii Chopina i Chełmońskiego czy przyrodniczych powieści dla dzieci.

W tej ciekawej wędrówce nie zabrakło wzmianki o księgarni Romualda Oczykowskiego i jego „Przechadzce po Łowiczu”, czy opowieści o pierwszym łowickim kronikarzu miasta Andrzeju Kazimierzu Cebrowskim, autorze Annales civitatis Loviciae z lat 1646-1659.

Szczególnie ważna dla naszych uczniów okazała się informacja o Leonie Rygierze, który w 1944 r. po powstaniu warszawskim trafił do Łowicza. Ten poeta, powieściopisarz i publicysta, a prywatnie pierwszy mąż Zofii Nałkowskiej, był nauczycielem języka polskiego w Państwowym Koedukacyjnym Liceum Handlowym!

Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziła książka Ryszarda Doroby „Tajemnica podziemnego lochu”, której akcja osadzona jest w Łowiczu i oparta na legendzie mówiącej o połączeniu zamku arcybiskupów gnieźnieńskich z łowicką Kolegiatą. Pomysłodawca szlaku cytował również fragmenty książki Juliana Gałaja „Wieże nad miastem”.

W imieniu dyrekcji szkoły, opiekuna biblioteki i uczniów bardzo serdecznie dziękujemy panu Zdzisławowi Kryściakowi za  interesującą wycieczkę i przekazanie naszej młodzieży literackich ciekawostek o Łowiczu.