Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Galileo”

5 marca 2020 r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „GALILEO”, którego organizatorem było Centrum Edukacji Szkolnej z Warszawy, a celem sprawdzenie umiejętności uczniów z podstawowych treści nauczania, przewidzianych podstawą programową.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.

Uczestniczyło w nim 50 uczniów z klas: 1 LO-Ag (28) i 1 LO-Bg (22), którzy rozwiązywali test składający się z 26 pytań wielokokrotnego wyboru o zróżnicowanym stopniu trudności.

Udział młodzieży w konkursie to cenne urozmaicenie lekcji geografii i rozszerzenie programu nauczania, a także zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Wyniki testu poznamy 30 kwietnia 2020 r. Każdy z uczestników konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, a dla najlepszych przewidziane są wyróżnienia i nagrody książkowe.

Życzymy jak najwyższych wyników na szczeblu krajowym!

Szkolną organizatorką ponadprogramowego konkursu była pani Agnieszka Stępniewska.