Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery. Podsumowanie mobilności ekonomistów i spedytorów z ZSP nr 4 w Grecji

Uczniowie „Ekonomika” przez dwa tygodnie uczestniczyli w praktykach zawodowych na Riwierze Olimpijskiej w Grecji. W tym czasie rozwijali swoje kompetencje zawodowe pod okiem zagranicznych mentorów, a w czasie wolnym cieszyli się urokami greckich krajobrazów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z mobilności!

Najważniejsze informacje na temat projektu

Miniony wyjazd to druga mobilność uczniów Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery”, a zarazem kolejna ponadnarodowa inicjatywa realizowana przez placówkę przy wsparciu środków europejskich.

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” realizowany przez ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Partnerem pełniącym rolę instytucji przyjmującej w mobilności było przedsiębiorstwo Kika Mobility Training Center Ltd, mieszczące się w Agios Stefanos. Więcej na temat organizacji można przeczytać na stronie internetowej: kikamobility.eu.

W praktykach zagranicznych od 30 maja do 12 czerwca 2021 roku uczestniczyły 32 osoby, w tym: 13 uczniów z technikum ekonomicznego i 19 techników spedytorów.

Podczas wyjazdu opiekę nad młodzieżą sprawowała kadra szkoły, przy wsparciu pilota grupy. Za przebieg stażu i nowe doświadczenia zawodowe jego uczestników (uczniów) odpowiedzialni byli mentorzy.

Pierwsze dni w Grecji

Po kursie przygotowującym uczniowie, pełni zapału i oczekiwań, rozpoczęli podróż autokarową do Grecji 30 maja 2021 roku, a następnego dnia zameldowali się w hotelu Sun Beach w miejscowości Platamonas na Riwierze Olimpijskiej. Po zakwaterowaniu i posiłku młodzież miała czas na zapoznanie się z hotelem i miasteczkiem. Pierwsze zajęcia merytoryczne to szkolenie BHP, sprofilowane pod kątem obu kierunków kształcenia. Uczniowie poznali mentorów, którzy przedstawili im szczegółowy plan pracy na okres praktyk, omówili zasady obowiązujące na zajęciach, organizację pracy oraz przewidywane rezultaty.

Praktyki uczniów z technikum ekonomicznego

Tematyka kursu dla młodzieży z technikum ekonomicznego skupiona była wokół działalności marketingowej przedsiębiorstw – w tym przypadku hotelowych, a uczniowie współpracowali z hotelami Sun Beach oraz Poseidon Palace. Dobór miejsc był nieprzypadkowy, a celem było zagwarantowanie uczestnikom szerokiego spojrzenia na branżę i zrozumienia szeregu czynników wpływających na sytuację firmy oraz kształtujących jej aktywności reklamowe.

Pierwszym modułem w ramach praktyk było opracowanie w grupach projektowych strategii marketingowej. Podczas kolejnych zajęć młodzież poznawała wymagane elementy i sposoby opracowania takiej strategii, a dzięki współpracy z managerami i przedstawicielami hoteli, uwzględniała w tworzonych przez siebie koncepcjach potrzeby, uwarunkowania i cele przedsiębiorstw. Wypracowane w języku angielskim strategie w formie prezentacji Power Point, zaprezentowane przed grupą i mentorami, objęły m.in. takie narzędzia i metody jak analiza SWOT czy macierz Ansoffa. W części kreatywnej młodzież tworzyła elementy: Big idea, misje oraz kluczowe przekazy. Przed prezentacją strategii uczniowie odbyli dodatkowe zajęcia z autoprezentacji.

Wypracowane koncepcje posłużyły stworzeniu profesjonalnych fanpage’y na Facebooku, czemu towarzyszyło także wprowadzenie do mediów społecznościowych i reklamy na Facebooku, w tym w zakresie mierzenia efektywności działań oraz zwrotu z inwestycji. Grupy zadaniowe przygotowały także profesjonalne broszury reklamowe w języku angielskim.

Elementem ewaluacji w trakcie praktyk był również test z wiedzy marketingowej, w którym uczniowie uzyskali świetne rezultaty. Chociaż program był bardzo intensywny i łączył także elementy nowych mediów, technologii i zastosowania narzędzi cyfrowych (MS Excel, Canva, MS Power Point), uczestnicy doskonale poradzili sobie z realizacją wszystkich zadań. Duży wpływ na rozwój, nie tylko kompetencji zawodowych, miały również zajęcia terenowe oraz wycieczki. Młodzież dzięki gromadzeniu informacji, realizacji zadań i własnym obserwacjom lepiej poznała regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki i branży hotelowej jako istotnych gałęzi gospodarki Grecji.

Praktyki uczniów z klas technik spedytor

Celem kursu skierowanego do techników spedytorów było wdrożenie młodzieży w działania i procesy realizowane w przedsiębiorstwie spedycyjnym. W związku z tym praktyki rozpoczęto od zagadnień takich jak organizacja pracy i procedury obowiązujące w obrocie magazynowym. Następnie, podczas wizyt w przedsiębiorstwach oraz w trakcie zajęć stacjonarnych pod okiem mentorów, uczniowie poznawali różne rodzaje dokumentów spedycyjnych. W ramach tego modułu młodzież badała i tworzyła różne typy dokumentacji, analizowała jej poprawność pod względem formalnym i merytorycznym, a także organizowała i wdrażała obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i między firmą a jej partnerami. Kolejne zagadnienia dotyczyły wykorzystywania systemów informatycznych w pracy spedytora. Na przykładzie narzędzi stosowanych w przedsiębiorstwach uczniowie poznali podstawowe i zaawansowane funkcje programów oraz ich rolę w organizacji, optymalizacji i automatyzacji procesów w firmie.

Na etapie wdrożeniowym uczestnicy przeprowadzili szereg działań dotyczących całościowej obsługi zlecenia spedycyjnego w firmie – od przygotowywania dokumentów, przez nadzór nad procesami, po projektowanie usprawnień w wybranych obszarach. Rezultaty pracy uczniów były badane, analizowane i oceniane we współpracy z mentorami.

Międzynarodowe praktyki pozwoliły uczniom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje na międzynarodowym poziomie, a także poznać różnice w działalności przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. To, w połączeniu z poszerzeniem sprawności językowych z języka angielskiego, zwłaszcza zawodowego, pozwoliło w istotny sposób zwiększyć potencjał merytoryczny uczestników, tak w dalszej edukacji, jak i na przyszłym rynku pracy, również zagranicznym.

Wycieczki. Czym zachwyciła nas Grecja?

Elementem planu mobilności był również program kulturowy, w ramach którego uczestnicy projektu odwiedzili wiele ciekawych miejsc w Grecji, które naprawdę zachwycały. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiele cennych informacji na temat Grecji, jej historii, kultury, przyrody.

Pierwszym odwiedzonym miejscem było miasteczko Platamonas. Jest to niewielka miejscowość o znaczącym potencjale turystycznym, nad którą majestatyczne góruje zabytkowa średniowieczna twierdza.

Zupełnie inne oblicze Grecji odsłoniło miasteczko Stary Pantaleimon – Palaios Panteleimonas, które często bywa nazywane skansenem, jednak niezupełnie jest to prawda. Wiekowe, zbudowane z kamienia, pozwala odbyć prawdziwą podróż w czasie. Wciąż jest jednak zamieszkałe, a tutejsi rezydenci zajmują się m.in. rękodziełem artystycznym czy wytwarzaniem tradycyjnych greckich produktów, w tym z wykorzystaniem owoców poziomkowca – kumaro czy oliwek. Uroczy kościół, bajkowe, brukowane uliczki, rozłożyste platany tworzą niesamowity urok Starego Pantaleimonu.

Wśród innych miejsc, które odwiedzili uczestnicy projektu, należy wymienić także Litochoro, przechadzka po którym stanowiła wstęp do zwiedzania Parku Narodowego Olimpu z jego malowniczymi wąwozami. Wizyta w miasteczku była także okazją do odwiedzenia miejscowego targu, którego stoiska uginały się od greckich smakołyków – oliwek, chałwy, przypraw czy serów.

Okazje do lepszego poznania greckiej kuchni pojawiały się nie tylko na targu czy w hotelowej restauracji, ale również podczas rejsu na wyspę Skiathos, znaną z kinowego hitu „Mamma mia”. Uczestnicy projektu dotarli na nią na pokładzie statku Elizabet Cruises, a podróż umilała im grecka muzyka i tańce. Dodatkową atrakcją była możliwość obserwacji delfinów towarzyszących rejsowi.

Niewątpliwą perłą tej części Grecji jest także malowniczy kompleks Meteory. To zabytkowe klasztory prawosławne, ulokowane na szczytach masywu skalnego, kryjące w sobie dzieła sztuki sakralnej.

Współczesne i historyczne oblicze Grecji odsłoniła wizyta w Salonikach, drugim co do wielkości mieście Grecji, które dziś stanowią jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych i naukowych w kraju.

Miejsca, warte odwiedzenia w Grecji, można by mnożyć… Na szczęście w napiętym programie udało się odwiedzić te wymienione! Wycieczki były realizowane w dniach wolnych od praktyk oraz w poranki lub popołudnia wolne od zajęć.

Mobilność europejska, oprócz walorów kształcących, ma pozytywny wpływ na uczniów oraz kadrę pedagogiczną. Dotychczasowe sukcesy tego międzynarodowego przedsięwzięcia pokazują, jak ważna jest kontynuacja strategii takich działań. Szkoła ma nadzieję, że wkrótce wzbogaci swoją ofertę o kolejne projekty edukacyjne, stawiające na międzynarodowy transfer wiedzy i doświadczeń oraz innowacyjne podejście do nauczania.