Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu sukcesem zakończył prestiżowy i ambitny projekt unijny

Od stycznia 2019 r. do marca 2021 r. w łowickim Ekonomiku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, realizowany był projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”.
Projekt miał na celu poprawę efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 4, poprzez:

 1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.
 2. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 3. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów (udział w wysokiej jakości stażach zawodowych, zajęciach specjalistycznych, w tym z doradztwa zawodowo-edukacyjnego).
 4. Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających kompetencje kluczowe.

O ogromnej skali projektu świadczy jego dofinansowanie w kwocie: 1 580 487,98 zł, przeznaczone nie tylko na środki trwałe, ale przede wszystkim ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia poprzez poszerzanie jego kompetencji zawodowych, wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na współczesnym rynku pracy.

Doposażenie szkolnych pracowni

Za kwotę 455 575,52 zł wyposażono w nowoczesny sprzęt sześć pracowni zawodowych, w tym dwie pracownie komunikacji w języku obcym dla kierunków: technik spedytor i technik ekonomista; pracownię techniki biurowej, ekonomiczno-rachunkową, gospodarki materiałowej i środków transportu.

Zakupiono m.in.: komputery stacjonarne (76 szt.), laptopy (38 szt.), drukarki (7 szt.), wizualizery (6 szt.), 32 zestawy edukacyjne do nauki języka angielskiego zawodowego, ekrany elektryczne (6 szt.), tablice suchościeralne (6 szt.), rzutniki (6 szt.) oraz sprzęt typu: telewizory, tablice flipchart, niszczarki, bindownice, laminatory i routery.

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli

W ramach tego zadania nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w następujących szkoleniach:

 • Kształtowanie kompetencji uniwersalnych uczniów w dydaktyce.
 • Umowy cywilnoprawne – zagadnienia podatkowe i ZUS
 • Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Czas pracy kierowców
 • Studia Podyplomowe – Coaching i Mentoring

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów

Każdy uczestnik projektu brał udział w stażu zawodowym. Staże, u 25 pracodawców z Łowicza i okolic, odbyło łącznie 157 uczniów, w tym 89 ekonomistów i 68 spedytorów.

Szczegóły każdego stażu to:

 • czas trwania min. 150 godz.,
 • wypłata stypendium stażowego (1800 zł brutto dla ucznia),
 • zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniego stanowiska pracy, szkoleń obowiązkowych i stanowiskowych, wyznaczenie opiekuna.

120 uczniów uczestniczyło w kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe, w tym: MS EXCEL w spedycji, Kurs-operator wózka widłowego, EXCEL w rachunkowości, Analiza Finansowa, Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, Prawo jazdy kategorii B (40 uczniów).

Ponadto dla 120 uczniów przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego obejmujące:

 • warsztaty z planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • zajęcia kompetencji społecznych
 • konsultacje indywidualne

Aktywny udział w tych formach zaowocował:

 •  poszerzeniem umiejętności z zakresu prawa pracy,
 • poznaniem trendów i prognoz rynku pracy,
 • poznaniem aktywnych metod poszukiwania pracy (np. networking),
 • sporządzeniem CV: kompetencyjnego i europejskiego,
 • poznaniem różnych form kształcenia ustawicznego,
 • opracowaniem indywidualnego planu działania, zawierającego alternatywne możliwości własnego rozwoju zawodowego.

Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających kompetencje kluczowe

W zajęciach wyrównawczych brało udział łącznie 83 uczniów, którzy mogli uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia. I tak: w zajęciach z języka angielskiego uczestniczyło 51 osób, matematyki 43 osoby, geografii 28 osób.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.