Spedytorzy zdobywają dodatkowe uprawnienia przydatne na rynku pracy

Dużym sukcesem w postaci stuprocentowej zdawalności zakończył się kurs „Operator wózka jezdniowego” zorganizowany dla uczniów łowickiego Ekonomika w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w ZSP nr 4 w Łowiczu” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Rozwój, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe).

W drugiej edycji zadania ww. Projektu wzięło udział 27 uczniów z klas trzecich i czwartych technikum, z czego prawie połowę stanowiły dziewczęta! Kurs prowadzony był od października ubiegłego roku przez firmę „Multiserwis”. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, część teoretyczna szkolenia odbywała się online, a część praktyczna, oczywiście z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, na terenie szkoły. W dniu 20.01.2021 uczniowie zdawali egzamin prowadzony przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi. Zdawalność na egzaminie wyniosła 100% i już wkrótce uczniowie otrzymają państwowe uprawnienia do kierowania wózkami nadane przez UDT, co przyczyni się do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy w przedsiębiorstwach z branży TSL. Szczególne gratulacje należą się uczniom klas czwartych, którzy oprócz uczestnictwa w tym kursie musieli jednocześnie przygotowywać się do zdawania egzaminów zawodowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Zapewne dodatkowe kwalifikacje pomogą w znalezieniu atrakcyjnej pracy.