Próbne egzaminy zawodowe

W dniach 17.11-15.12.2020 r. uczniowie klas IV Technikum przystąpili do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista pisali egzamin z kwalifikacji A.36 – Prowadzenie rachunkowości, ci zaś którzy kształcą się w zawodzie technik spedytor – kwalifikację AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Przyszli ekonomiści z klasy 4 T-A oraz 4 T-B zmierzyli się z egzaminem 17 i 24.11.2020 r. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test wyboru obejmujący wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i biura rachunkowego. Część praktyczna polegała na rozwiązaniu zadania w programie finansowo-księgowym Insert, obejmującego m.in. księgowanie operacji gospodarczych, sporządzenie dziennika księgowań, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz analizy rentowności.

Uczniowie klasy 4 T-C (technik spedytor) pisali egzamin 17 i 24.11.2020 r., natomiast 4 T-D (również technik spedytor) – 8 i 15.12.2020 r. Część pisemna w formie testu obejmowała materiał dotyczący organizacji transportu i spedycji oraz obsługi działalności spedycyjnej. W części praktycznej uczniowie rozwiązywali zadanie z zakresu paletyzacji, obliczania kosztów przewozu, wypełniania listu przewozowego oraz faktury VAT.

Za organizację i sprawny przebieg egzaminów odpowiadali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Marzena Wnuk, Bożena Wilkoszewska-Wielemborek, Angelika Mikołajczyk, Paulina Wiosetek-Kraszewska, Błażej Kuras, Beata Żuk oraz Aleksandra Gospoś.