Plusy praktyk zagranicznych w oczach starszych kolegów

Uczniowie, którzy na przełomie maja i czerwca 2021 roku odbywali praktyki w Grecji, w ramach Projektu „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” realizowanego przez ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu i finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, zachęcali młodszych kolegów i koleżanki do udziału w kolejnych projektach.

Na spotkaniu, które odbyło się 10 września 2021 r., podzielili się swoimi doświadczeniami, zdobytą wiedzą i umiejętnościami, jakie wynieśli z pobytu w Grecji. Uczniowie przygotowujący się do kolejnych wyjazdów wykazali duże zainteresowanie praktykami w Grecji, które są dla nich szansą na poznanie zagranicznego rynku pracy, wzmocnienie kompetencji językowych, społecznych oraz kulturalnych.