Warsztaty w ramach „Akademii Przedsiębiorczości w łódzkiem”

24 września 2021 r. klasa 1 T-C uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w ramach Akademii Przedsiębiorczości w łódzkiem, realizowanym przy współfinansowaniu Narodowego Banku Polskiego. Warsztaty pt. „Własna działalność gospodarcza – czy to coś dla mnie?” miały na celu zapoznanie uczniów z tematyką związaną z działalnością gospodarczą oraz wykształcenie u uczniów postaw sprzyjających przedsiębiorczości. Uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest działalność gospodarcza, poznali ogólne zasady jej prowadzenia, przykładowe źródła finansowania oraz próbowali odnaleźć u siebie cechy osoby przedsiębiorczej.