Próbne egzaminy zawodowe

29 i 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia uczniowie klas 4 T-A i 4 T-B przystąpili do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego z kwalifikacji A.36 – Prowadzenie rachunkowości.

W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, który obejmował wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i biura rachunkowego. Egzamin praktyczny polegał na rozwiązaniu zadania w programie finansowo-księgowym Insert. Uczniowie zaksięgowali w module Rewizor operacje gospodarcze na podstawie zamieszczonych w projekcie dowodów księgowych, obliczyli podatek dochodowy, sporządzili dziennik księgowań, zestawienie obrotów i sald, dokument OT, tabelę amortyzacyjną oraz dokonali analizy i oceny rentowności aktywów spółki.

Próbny egzamin jest doskonałą okazją do sprawdzenia i oceny swoich wiadomości, daje też możliwość uzupełnienia ewentualnych zaległości. Nasi uczniowie, w większości przyszli księgowi, już potrafią bardzo dużo i świetnie radzą sobie w praktyce. Wiedzę nabytą
w szkole wykorzystują w realnych warunkach pracy, co wielokrotnie udowodnili podczas odbywania praktyki zawodowej.

Już dzisiaj życzymy im powodzenia i jak najlepszych wyników na egzaminach zawodowych, które odbędą się w styczniu 2022 roku.

Nauczycielki rachunkowości finansowej i biura rachunkowego: Marzena Wnuk, Bożena Wilkoszewska-Wielemborek, Angelika Mikołajczyk.