Próbna matura wystartowała!

3 marca 2021 roku stu czterdziestu pięciu uczniów naszej szkoły przystąpiło do próbnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W następnych dniach czekają ich kolejne egzaminy , w czwartek i piątek dwa egzaminy na poziomie podstawowym – matematyka i język angielski. Natomiast od poniedziałku, 8 marca, zdawać będą próbne egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z wybranych przez siebie przedmiotów.