Rozstrzygnięto powiatowy konkurs historyczny „Ziemia Łowicka – Nasza Mała Ojczyzna”

Historia Łowicza i Ziemi Łowickiej w latach 1793-1918 była tematem konkursu, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu łowickiego. W turnieju zorganizowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wzięło udział 9 uczniów z trzech łowickich szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4. Młodzież rywalizowała 7 grudnia 2021 roku w murach „Ekonomika”. Największą wiedzą z zakresu historii regionalnej wykazał się Jan Anyszewski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, drugie miejsce zajął Miłosz Wróbel, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, a trzecie Magdalena Ciąpała reprezentująca Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cieszymy się, że młodzież chce poznawać historię regionu, w którym mieszka.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe, łowickie gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.