Etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

W piątek 19 marca 2021 roku odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, do którego zakwalifikowali się przedstawiciele 22 szkół z województwa łódzkiego.
Naszą szkołę w II etapie Olimpiady reprezentowały trzy uczennice: Klaudia Grabowicz i Magdalena Galińska z klasy 4 T-B oraz Weronika Ozimek z klasy 3 T-B.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego zespołowo rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń w Polsce.

Uczennice, przygotowując się do olimpiady, poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zasad rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz rozwinęły swoje zawodowe zainteresowania.

Reprezentantki naszej szkoły otrzymały dyplomy i upominki jako podziękowanie za udział w projekcie Lekcje z ZUS oraz półfinale Olimpiady ZUS.