Wizyta przygotowawcza w greckiej szkole Platon School

Od 30 września do 3 października 2022 r. trwała wizyta przygotowawcza związana z projektem „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu”. Pani dyrektor Małgorzata Zielińska podpisała umowę o współpracy z dyrektorem partnerskiej szkoły, Anestisem Papadopoulosem. Szkolna delegacja zwizytowała także miejsca realizacji warsztatów terenowych, sprawdziła możliwość realizacji programu kulturowego oferowanego uczestnikom projektu w trakcie mobilności oraz miejsce zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).