Przekraczaj z nami granice, ucz się podróżując!

29 listopada 2022 r. miało miejsce podsumowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” o numerze 2021-1-PMU-4288, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Mobilność realizowana była w partnerstwie z grecką szkołą „Platon School” Ganahora pod Katerini.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w oparciu o praktyczne i możliwe do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej umiejętności budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalną, wielojęzykową treścią stron internetowych.

W dniach 9-22 października 2022 r. grupa 20 uczniów liceum i 3 opiekunów przebywała w Grecji. Tam pracowali w międzynarodowych kilkuosobowych grupach. Podczas zajęć wspólnie tworzyli strony internetowe, poznali i wdrażali strategie marketingowe służące do promocji regionów Łowicza i Pierii. W trakcie realizacji projektu nauczyli się zarządzać i administrować profesjonalnymi narzędziami marketingowym oraz korzystać z narzędzi informatycznych wspierających analizowanie zasięgu informacji w internecie, a także nawiązali nowe znajomości. Młodzież brała również udział w grach terenowych i zabawach z rówieśnikami.

Uczestnicy projektu zrealizowali również bogaty program kulturowy, m.in. zwiedzanie Salonik, Platamonas, rejs na Skiathos, wycieczka do masywu Meteory.

Działania realizowane w trakcie mobilności poprzedzone były dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego, zajęciami integrującymi i motywującymi uczniów do wyjazdu, a także z przygotowania kulturowego i organizacyjnego.

Spotkanie podsumowujące projekt skierowane było głównie do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy w przyszłości mają szansę starać się o udział w podobnych przedsięwzięciach. Młodsi koledzy mieli okazję obejrzeć prezentację uczestników projektu z pobytu w Grecji, wysłuchać obszernej relacji prowadzących, a także opinii pozostałych uczestników.