Centrum Mistrzostwa Informatycznego w ZSP 4

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Jego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

CMI umożliwia uczniom odkrywanie i rozwój uzdolnień z zakresu informatyki poprzez uczestnictwo w zajęciach koła informatycznego oraz udział w lidze i zawodach algorytmicznych. Dodatkowo uczniowie wzbogacają swoją wiedzę oraz rozwijają umiejętności z przedmiotów ścisłych.

W ostatnim czasie szkoła otrzymała zestawy robotyczne. Dzięki nim uczniowie uczestniczący w projekcie mogą poznać zasady konstruowania i programowania robotów realizujących konkretne zadania — zaczynając od sterowania robotem, poprzez rozbudowę o dodatkowe czujniki oraz pobieranie i gromadzenie danych przez nie rejestrowanych, na poznaniu zasad funkcjonowania IoT kończąc. Pozyskane roboty będą również wsparciem na lekcjach informatyki.

Uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach koła informatycznego zapraszamy na spotkania. Niezbędne informacje można uzyskać u nauczycieli informatyki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.