Nowy Samorząd Uczniowski

W piątek, 7 października 2022 r. odbyły się wyboru do Samorządu Uczniowskiego. O funkcję przewodniczącego szkoły ubiegało się aż 17 osób.

Po podliczeniu wszystkich głosów, wyniki przedstawiają się następująco:

Martyna Buczek z klasy 3 T-A otrzymała 98 głosów
Maciej Kępka z klasy 1 T-C otrzymał 91 głosów
Magdalena Milewska z klasy 3 LO-B otrzymała 37 głosów
Maciej Krawczyk z klasy 2 T-B otrzymał 32 głosy
Maja Kubel z klasy 2 T-C otrzymała 25 głosów
Alina Heivakh z klasy 1 T-A otrzymała 20 głosów
pozostali kandydaci otrzymali poniżej 20 głosów
Razem oddano 458 głosów, w tym 2 głosy były nieważne

Od 10 października rozpoczyna pracę na rzecz Szkoły nowy Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodniczący: Martyna Buczek z klasy 3 T-A
I-szy Zastępca Przewodniczącego: Maciek Kępka z klasy 1 T-C
II-gi Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Milewska z klasy 3 LO-B
Sekretarz: Klaudia Sękowiak z klasy 2 T-A
Skarbnik: Wiktoria Florczak z klasy 2 T-A
Członkowie:
Patrycja Beczek z klasy 2 T-B
Krystian Grzyb z klasy 2 T-B
Alina Heivakh z klasy 1 T-A
Aleksandra Jagiełło z klasy 2 T-A
Julia Kankiewicz z klasy 2 T-A
Nikola Klimczyńska z klasy 1 T-E
Klaudia Kolos z klasy 2 T-B
Maciej Krawczyk z klasy 2 T-B
Maja Kubel z klasy 2 T-C
Józefina Panek z klasy 1 T-E
Michalina Słoma z klasy 2 LO-A
Maciej Świątek z klasy 2 T-A

Na opiekunów Samorządu Uczniowskiego, we wcześniejszym głosowaniu, zostali wybrani: Wojciech Czapnik i Edyta Anioł-Plichta.

Za pracę w Samorządzie dziękujemy również tegorocznym maturzystom, którzy w obecnym roku szkolnym muszą skupić się na przygotowaniu do egzaminu dojrzałości: Magdalenie Ciąpale z klasy 4 LO-Bp, Amelii Kołosowskiej z klasy 4 LO-Ap, Oliwii Tracz z klasy 4 LO-Ap, Klaudii Madanowskiej z klasy 4 T-Bg, Aleksandrze Siewierskiej z klasy 4 T-Bg, Klaudii Wrocławskiej z klasy 4 LO-Bp i Jowicie Klepczarek z klasy 4 LO-Bp.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mających dobre pomysły dla szkoły, chętnych do pracy na rzecz innych i całej społeczności szkolnej.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 5.1 Załącznika Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLIV/298/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu, na dzień 18 października 2022 r. przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. Zgodnie ze Statutem w Radzie zasiada po dwóch przedstawicieli ze szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie Powiatu Łowickiego.
Zgłoszenia kandydatów na radnych należy kierować do opiekuna Samorządu Uczniowskiego do dnia 14 października 2022 r.