VII Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

W piątek, 18 listopada br., w naszej szkole odbyły się zawody I stopnia VII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Olimpiada ma na celu:
• zainteresowanie uczniów problematyką spedycyjną i logistyczną,
• upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki,
• poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali oraz magazynier-logistyk.

Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczął się etap szkolny, składający się z 30 pytań testowych. Przystąpiło do niego 5 uczniów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące m.in.:
• konwencji CMR,
• dodatków do frachtu w transporcie morskim,
• zadań działu zaopatrzenia,
• systemu zarządzania magazynem.

Najpóźniej 30 listopada uczestnicy zmagań dostaną wiadomość o ewentualnym zakwalifikowaniu się do zawodów II stopnia.