Etap wojewódzki ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

11 stycznia 2022 roku odbył się w formie on-line etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 20 szkół z województwa łódzkiego.

Naszą szkołę, w II etapie olimpiady, reprezentowały trzy uczennice: Weronika Ozimek, Weronika Salamon i Maria Zabrzewska z klasy 4 T-B.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego zespołowo rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń w Polsce.

Uczennice naszej szkoły, przygotowując się do olimpiady poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zasad rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz rozwinęły swoje zawodowe zainteresowania.

Lista zespołów zakwalifikowanych do etapu centralnego zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja do 8 lutego 2022 roku.