Sukces uczennic Ekonomika w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ZUS

Komitet Wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” ogłosił 15 grudnia 2021 roku wyniki I etapu konkursu. Szkolny etap zakończył się sukcesem trzech uczennic Technikum nr 4, kształcących się w zawodzie technik ekonomista: Weroniki Ozimek, Weroniki Salamon i Marii Zabrzewskiej z klasy 4 T-B. Przedstawicielki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu po raz kolejny, jako jedyne z powiatu łowickiego, przeszły do II etapu Olimpiady. Trzyosobowy zespół będzie reprezentował łowicki Ekonomik 11 stycznia 2022 roku w wojewódzkim etapie. Uczennice (na zasadzie współzawodnictwa zespołowego) otrzymają do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań sprawdzających szczegółową wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Drużyna będzie walczyć o zdobycie jak najwyższego wyniku umożliwiającego udział w finale, który zaplanowany jest na  8 kwietnia 2022 r. w Centrali ZUS w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursowych zmagań!