XIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

W piątek 21 października br. w naszej szkole odbyły się zawody I stopnia XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez poznańską Wyższą Szkołę Logistyki.

Olimpiada ma na celu rozbudzanie zainteresowań logistycznych, inspirowanie uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy i informacji o tym, czym jest współczesna logistyka, co ją kształtuje, zmienia i dokąd zmierza.

Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczął się etap szkolny, w którym dziewięciu uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor odpowiadało na 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Najpóźniej 16 listopada uczestnicy zmagań dostaną wiadomość na swoją skrzynkę mailową o ewentualnym zakwalifikowaniu się do zawodów II stopnia.