Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

23 listopada 2021 roku o godzinie 11:00 odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady w ramach projektu „Lekcje z ZUS”.
W Olimpiadzie uczestniczyło 9 uczniów z klasy 4 T-B. Uczniowie rozwiązywali test wyboru obejmujący 20 pytań z zakresu zasad funkcjonowania instytucji ZUS oraz świadczeń wypłacanych za jej pośrednictwem.

Prace trzech uczennic: Weroniki Ozimek, Weroniki Salamon i Marii Zabrzewskiej, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, zgodnie z regulaminem Olimpiady zostały przesłane do Komitetu Wojewódzkiego. Lista zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja do 17 grudnia 2021 roku.