Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych”

22 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Organizatorem olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Uczniowie przygotowywali się do niej w ramach projektu „Lekcje z ZUS”.

W zmaganiach uczestniczyło 9 osób z klas: 4 T-Ag, 4 T-Ap i 1 T-B, które rozwiązywały test wyboru obejmujący 20 pytań z zakresu zasad funkcjonowania instytucji ZUS oraz świadczeń wypłacanych za jej pośrednictwem.

Prace trojga uczniów: Martyny Zacharskiej, Bartłomieja Podkońskiego i Agaty Szymańskiej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, zgodnie z regulaminem olimpiady zostały przesłane do Komitetu Wojewódzkiego. Lista zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja, do 21 grudnia 2022 roku.