Młodzież z ZSP nr 4 w Powiatowym Urzędzie Pracy

Uczniowie klas czwartych kształcący się w zawodach: technik spedytor i technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu. Prelegentka przedstawiła młodzieży sytuację na lokalnym rynku pracy. Koordynatorką spotkań była p. Janina Mierzejewska-Majcherek.

Młodzież uzyskała informacje o usługach i instrumentach rynku pracy, formach aktywizacji zawodowej, szkoleniach, kursach, możliwościach pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie.

Uczniowie wypełniali test mierzący zainteresowania zawodowe oraz otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

W trakcie grupowej informacji zawodowej uczestnicy zostali zapoznani z zakresem usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu, tzn. dowiedzieli się, na czym polega pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń.

Instrumenty rynku pracy świadczone na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy to:
a) Staż zawodowy
b) Prace interwencyjne
c) Roboty publiczne
d) Dotacje dla bezrobotnych

Usługi rynku pracy świadczone na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy:
a) Szkolenie zawodowe
b) Poradnictwo zawodowe

Uczniowie ocenili spotkanie jako bardzo użyteczne.