Młodzież z łowickiego EKONOMIKA w Zakładzie Karnym w Łowiczu

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej „W Służbie Prawu” uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu wzięli udział w zajęciach poświęconych prewencji przestępstw wśród młodzieży.

To już kolejna grupa młodzieży, która zgłosiła swój udział w programie. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, co to jest prawo i jakie są jego główne rodzaje, czym wyróżnia się prawo karne i jakie spełnia funkcje, czym jest przestępstwo i jakie konsekwencje za sobą niesie, jak działa polski system więziennictwa, jakie konsekwencje niesie za sobą przestępczość wśród młodzieży, a także gdzie i jak uzyskać pomoc prawną.

Uczniowie poznali również topografię łowickiej jednostki penitencjarnej i jej strukturę, a także wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie i środki ochrony osobistej, stosowane przez funkcjonariuszy w czasie służby. Dowiedzieli się, czym zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej w poszczególnych jej pionach.

Podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Łowiczu młodzież dowiedziała się, jakie kroki należy podjąć i jakie spełniać warunki, by zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Tekst: st. szer. Ewa Owczarczyk-Dęgus