W Ekonomiku podsumowano europejskie projekty edukacyjne

29 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu odbywał się dzień projektów europejskich, podczas którego uczniom szkoły przedstawiane były założenia i rezultaty przeprowadzonych działań międzynarodowych. Ekonomik oferuje zagraniczne programy kształcenia zarówno dla uczniów technikum jak i liceum.

Szczególne znaczenie miało podsumowanie projektu Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II 2020-1-PL01-KA102-081177 realizowanego w ramach działania „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

To już koniec dwuletniego projektu, w ramach którego prawie 70 uczniów szkoły odbywało zagraniczne praktyki zawodowe, podnosząc swoją wiedzę oraz umiejętności w dziadzinach technik ekonomista oraz technik spedytor. Podsumowanie było okazją do przypomnienia zrealizowanych działań. Każda z grup biorąca udział w mobilności, raz jeszcze przedstawiła prezentację z wyjazdu, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przekazując najważniejsze informacje o wyjeździe. Projekt pozwolił młodym ludziom rozwinąć kompetencje zawodowe poszukiwane na współczesnym rynku, zwiększyć umiejętności komunikacji w języku obcym, oraz poznać kulturę i zabytki innego kraju.

Jako że było to spotkanie kończące projekt, a przed szkołą tylko złożenie raportu końcowego, koordynator zaprezentował podsumowanie przeprowadzonej ewaluacji, wskazując na rezultaty i wpływ projektu na szkołę oraz jej społeczność.

Międzynarodowe praktyki zawodowe wspierają jakość kształcenia zawodowego. Widząc pozytywny wpływ realizowanych działań szkoła chce kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia. W październiku tego roku złożyła wniosek o akredytację. W przypadku pozytywnego zaopiniowania aplikacji w następnych latach nasi uczniowie będą mogli brać udział w kolejnych edycjach zagranicznych staży.