Poznaj swój typ inteligencji

W ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odbyły się spotkania uczniów dwóch klas trzecich liceum ogólnokształcącego i klas czwartych liceum i technikum z wykładowczynią Akademii Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego w Skierniewicach (dawną PWSZ, PUSB), prof. Teresą Janicką-Panek.

Tematem wiodącym było zagadnienie teorii inteligencji wielorakich, której autorem jest amerykański pedagog i psycholog — Howard Gardner. Zakłada on, że nie jest prawdą, iż człowiek posiada jeden rodzaj inteligencji; wyróżnia ich aż dziewięć. Gardner opracował także narzędzia do diagnozy profilu inteligencji oraz rozwinął swoją teorię, skłaniając się ku wyróżnieniu pięciu typów umysłów. Jego teoria może być pomocna w podejmowaniu przez uczniów decyzji dotyczących dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu/zawodów.

Celem zrealizowanych zajęć z uczniami było:

  • przekazanie informacji o rodzajach inteligencji według H. Gardnera,
  • uświadomienie uczniom, że każdy człowiek posiada pewne mocne strony (tzw. inteligencje) oraz mniejsze uzdolnienia, co tworzy tzw. profil inteligencji,
  • dokonanie autodiagnozy przez uczniów narzędziem dla dorosłych,
  • skłonienie uczniów do refleksji nt. posiadanych zdolności (inteligencji) w celu planowania swojej przyszłej kariery zawodowej,
  • poprawa relacji i spójności w klasie/grupie rówieśniczej poprzez  akceptację różnic intelektualnych,
  • działania z zakresu doradztwa i orientacji zawodowej.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani problematyką, o czym świadczyło uważne słuchanie i wykonywanie diagnozy, dyskusja i pytania dotyczące poruszonej problematyki.

Dodatkowo prowadząca przedstawiła informację o możliwości kształcenia w ANSB, na trzynastu kierunkach,  rozdała ulotki oraz gadżety promocyjne, przedstawiła Uczelnię jako przyjazne środowisko akademickie w Skierniewicach.

Organizatorem spotkań była Janina Mierzejewska-Majcherek, koordynatorka Szkolnego Zespołu Doradztwa Zawodowego.