Podsumowanie projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W mijającym roku szkolnym w naszej szkole realizowany był ogólnopolski projekt grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Nauczyciel realizujący projekt uczestniczył w szkoleniach na Politechnice Łódzkiej. Wśród zagadnień szkoleniowych pojawiły się m.in. metodyka, algorytmika, programowanie zaawansowane, matematyka dyskretna, kombinatoryka, teoria grafów, geometria obliczeniowa, elementy sztucznej inteligencji, projektowanie systemów autonomicznych, przetwarzanie i analiza danych pomiarowych oraz komunikacja i transmisja danych w systemach autonomicznych.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia koła algorytmicznego dla młodzieży. Na spotkaniach koła uczniowie mieli okazję poszerzyć swoje kompetencje informatyczne w zakresie algorytmiki i programowania. W pierwszym semestrze poznali algorytmy matematyczne (m.in. generujące fraktale, badające właściwości trójkąta Pascala) oraz algorytmy związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych z internetu (m.in. analiza i przetwarzanie odczytów meteorologicznych czy kursów walut). W drugim semestrze uczniowie budowali roboty i programowali ich działanie. Wśród mini-projektów programistycznych pojawiły się m.in.: stacja meteorologiczna, robot poruszający się po linii, robot reagujący na dane z czujnika odległości, robot analizujący kolory. Uczestnicy koła mogli tworzyć różne aplikacje sterujące, analizować i poprawiać ich działanie. Dwoje uczniów wzięło udział w zawodach ligowych organizowanych przez Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Poprzez udział w projekcie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin matematyczno-przyrodniczych. Przede wszystkim jednak, rozwinęli się informatycznie. W czasie zajęć koła oraz na lekcjach informatyki zauważalne były postępy jakie poczynili. Zajęcia koła były również okazją do rozwijania umiejętności pracy zespołowej.

Grant w formie projektowej prawdopodobnie będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. Oprócz bardziej zaawansowanych projektów robotycznych, uczniowie zapoznają się z elementami elektroniki i automatyki.