Maja i Piotr wśród najlepszych w województwie łódzkim

Najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego spotkali się 29 lutego 2024 r. w Łodzi, w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na uroczystości, podczas której z rąk wojewody łódzkiej, Doroty Ryl i łódzkiego kuratora oświaty, Janusza Brzozowskiego odebrali stypendia za swoje osiągnięcia w nauce. W tym roku szkolnym stypendium otrzymało 248 uczniów szkół średnich województwa łódzkiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 5 tysięcy złotych. Przyznawane jest co roku uczniom z najwyższą średnią w szkole i w uznaniu za codzienną pracę, jaką wkładają w zdobywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań .

W Ekonomiku, w tym roku szkolnym, odbierają powyższe stypendium dwie osoby: Maja Ziółkowska i Piotr Michalak.

Maja Ziółkowska, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, uczęszcza do klasy drugiej o profilu humanistyczno-językowym. Jej średnia ocen w roku szkolnym 2022/23 wyniosła 4,79. Jej zainteresowania to literatura oraz kinematografia. Chętnie ogląda filmy, niezależnie od ich gatunku. Lubi również naturę i spacery. W przyszłości planuje pracę, w której będzie mogła wykorzystać swoją znajomość języka angielskiego. Jak wysoką wiedzę w tej dziedzinie posiada, świadczyć może fakt, że w tym roku szkolnym Maja zajęła pierwsze miejsce w powiatowym VII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Marzeniem Mai jest praca tłumacza, a gdyby te plany uległy zmianom i tak chce w przyszłości wykorzystywać w swoim przyszłym zawodzie biegłą znajomość języka angielskiego.

Piotr Michalak, uczeń Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, uczęszcza do klasy trzeciej, kształcącej w zawodzie technik spedytor. W roku szkolnym 2022/23 uzyskał średnią ocen 4,89. Jak sam mówi: „Od zawsze interesował mnie świat dookoła i ludzie go tworzący. Te dwie dziedziny pozwalają mi odkrywać mechanizmy stojące za każdym najmniejszym i największym zdarzeniem.” Piotr w przyszłości chciałby zostać psychologiem i pomagać ludziom toczącym swe wewnętrzne bitwy i wspierać ich w pokonywaniu dręczących ich lęków.