Sukces uczennic Ekonomika w ogólnopolskiej olimpiadzie ZUS

Komitet Wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” ogłosił 5 stycznia 2024 roku wyniki I etapu konkursu. Szkolny etap zakończył się sukcesem trzech uczennic Technikum nr 4, kształcących się w zawodzie technik ekonomista: Agaty Koszewskiej i Julii Kędziory z klasy 5 T-Ap oraz Kingi Kaceli z klasy 4 T-A. Przedstawicielki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu po raz kolejny, jako jedyne z powiatu łowickiego, zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady. Trzyosobowy zespół będzie reprezentował łowicki Ekonomik 5 marca 2024 roku w etapie wojewódzkim. Uczniowie (na zasadzie współzawodnictwa zespołowego) otrzymają do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań sprawdzających szczegółową wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Drużyna będzie walczyć o zdobycie jak najwyższego wyniku umożliwiającego udział w finale, który zaplanowany jest na 18 kwietnia 2024 r. w Centrali ZUS w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursowych zmagań!