Wykład o przewozie ładunków

W dniu 29 lutego w naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli firmy DGM Poland Sp. z o.o. – pana Pawła Tkaczyka i pana Bartłomieja Onyszko. Celem spotkania, w którym uczestniczyło blisko czterdziestu uczniów kształcących się w zawodzie technika spedytora, był wykład dotyczący transportu ładunków niebezpiecznych.

Na początku prezentacji, pan Paweł Tkaczyk, mający bogate doświadczenie jako spedytor, a także ekspert w dziedzinie szkoleń, doradztwa i pakowania towarów niebezpiecznych, podzielił się kilkoma cennymi wskazówkami związanymi z pracą w branży transportowej. Podkreślił znaczenie dokładności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków spedytora.

Przedstawiciel firmy DGM Poland Sp. z o.o. omówił powstanie “Orange Book”, które było odpowiedzią na potrzebę ustanowienia spójnych standardów i przepisów dotyczących bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych po katastrofie w Texas City w 1947 roku. Pożar i eksplozja saletry amonowej na statku w porcie w Teksasie były jednym z największych wypadków związanych z materiałami niebezpiecznymi w historii Stanów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych oraz przedstawienie substancji takich jak: fajerwerki, benzyna, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu czy zapałki stanowiły istotną część wykładu. Podane przykłady pokazują różnorodność ładunków niebezpiecznych, które mogą być transportowane i wymagają odpowiednich środków ostrożności podczas obsługi i przechowywania.

Prelegent omówił rodzaje opakowań stosowanych do transportu ładunków niebezpiecznych, wspomniał także o certyfikatach opakowań, które potwierdzają ich zgodność z normami bezpieczeństwa. Dodatkowo, poruszył kwestię kodów i oznaczeń na pojazdach przewożących ładunki niebezpieczne, które pomagają w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem w przypadku wypadków lub awarii.

Uczniowie dowiedzieli się także o tragicznym wybuchu magazynu w porcie w Bejrucie w 2020 roku. To wydarzenie stanowiło bolesne przypomnienie o niezwykłej wadze przestrzegania przepisów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego postępowania podczas transportu i przechowywania materiałów niebezpiecznych. Eksplozja saletry amonowej w Libanie pokazała, jak ważne są przepisy regulujące manipulację takimi substancjami, zarówno dla ochrony życia i zdrowia ludzi, jak i dla ochrony środowiska.

Podczas wykładu przeprowadzony został eksperyment z suchym lodem, pokazujący jego właściwości poprzez zamrożenie tulipana. Ponadto w kolejnych demonstracjach została wykorzystana świeczka i płyn do mycia naczyń. Młodzież była zafascynowana doświadczeniem, które nie tylko dostarczyło jej atrakcyjnej formy nauki, ale także pomogło zrozumieć właściwości i zastosowanie suchego lodu.

Prezentacja pana Pawła Tkaczyka było bardzo ciekawa i umożliwiła uczestnikom poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych oraz przestrzegania odpowiednich przepisów i procedur. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali od przedstawicieli firmy DGM Poland Sp. z o.o. naklejki z symbolami ładunków niebezpiecznych, co pozwoli im na łatwiejszą identyfikację poszczególnych klas i rodzajów zagrożeń.