233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 30 kwietnia w Naszej szkole z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbył się montaż słowno-muzyczny. Celem akademii było uwrażliwienie uczniów na losy kraju i narodu, zapoznanie z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z dokonań pokoleń i szacunku do symboli narodowych.

Uczniowie recytowali piękne wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne:
– chór szkolny wykonał pieśń – “Trzeci Maj”
– Amelia Wawrzyńczak oraz Bartosz Garstka( gitara) – “Marsz, marsz Polonia”
– Antoni Dębski ( gitara, śpiew) – “Biały krzyż”

W akademii wzięli udział uczniowie i uczennice z klas: 1 LO-B, 1 T-A, 1 T-B, 1 T-C, 1 T-D, 4 T-B, 3 LO-A.