Innowacyjna lekcja historii w ZSP nr 4 w Łowiczu

W czwartek 14 września i piątek 15 września wszyscy uczniowie Ekonomika i ich nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji, która odbyła się w ramach projektu „Innowacyjna historia”.

Jest to przedsięwzięcie Fundacji Arte et Marte oraz Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest:

  • prezentacja możliwości wykorzystania nowych technologii, w szczególności VR, w prowadzeniu zajęć lekcyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, które zwiększają ich szanse na przyszłym rynku pracy,
  • wprowadzenie nauczycieli w technologię wirtualnej rzeczywistości i zaprezentowanie jej jako efektywnego narzędzia edukacyjnego,
  • wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z historią Polski – dzięki atrakcyjnej i innowacyjnej formie prezentacji treści nauczania.

Dzięki Mobilnym Laboratoriom Przyszłości, przy wykorzystaniu gogli VR uczniowie obejrzeli filmy: „Kartka z Powstania” i „Wiktoria 1920”. Użycie nowoczesnej technologii umożliwiło widzom przeniesienie się w realia tamtych wydarzeń i poczucie się ich uczestnikami.

Pytani o odczucia po obejrzeniu filmów uczniowie podkreślali, że byli pod wrażeniem zaskakujących efektów wizualnych, mówili o doświadczaniu utraty poczucia czasu. Dodawali też, że była to dla nich wyjątkowa lekcja prawdziwej historii, która zostanie im na długo w pamięci.

Szczególne podziękowania za organizację tak niezwykłego przedsięwzięcia kierujemy do nauczycieli historii: Leny Otczyk-Kosmalskiej, Sylwii Głowackiej i Wojciecha Szcześniaka.