Nasi uczniowie na podium powiatowego konkursu

W sobotę, 11 maja, na łowickich Błoniach odbyły się Rejonowe Zawody z Pierwszej Pomocy organizowane przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Łowiczu. Wzięło w nich udział sześć szkół powiatu łowickiego.

Zawody obejmowały dwa etapy: pisemny (w zakresie wiedzy z historii PCK, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy) oraz praktyczny.

W II etapie uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie stosowania pierwszej pomocy. Na pięciu stacjach byli oceniani przez sędziów PCK w udzielaniu pomocy kilku poszkodowanym.

Nasza szkoła zajęła II miejsce.

Drużyna wystąpiła w składzie: Hanna Kostrzewa (kapitan) 1 T-C, Lena Zawadzka 1 T-C, Dominik Flis 1 T-B, Anna Ryfa 1 LO-B, Szymon Ledzion 1 LO-B.

Opiekun drużyny: P. Halina Kępka