Slider

Komunikat w sprawie wydawania świadectw dojrzałości

W dniu 11.08.2020 r. tj. we wtorek wydawane będą dla absolwentów naszej szkoły świadectwa maturalne zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem

Absolwenci liceum wchodzą wejściem głównym od ul. Kaliskiej
12.00 – 3 LO-A
13.30 – 3 LO-B

Absolwenci technikum wchodzą wejściem bocznym od strony basenu
12.00 – 4 T-A
13.00 – 4 T-B
14.00 – 4 T-C
15.00 – 4 T-D

Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z trwającą epidemią koronawirusa.

Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Czekając na wejście do szkoły absolwenci zachowują odpowiedni odstęp, co najmniej 1,5 m.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Każdy odbierający świadectwo zobowiązany jest mieć ze sobą własny długopis.

Po odebraniu świadectwa nie wolno gromadzić się pod szkołą.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.